•  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/6.jpg

   

 

 

Regulamin Grand Prix koła nr 113

I. Organizacja zawodów:

 

1. Zarząd Koła przeprowadzi w sezonie cykl zawodów wędkarskich, które będą zaliczane do punktacji Grand-Prix Koła i jednocześnie do klasyfikacji o tytuł mistrza koła w danej kategorii.

2. Zawody rozgrywane w formule OPEN tzn. bez podziału na kategorie wiekowe.

3.GP podzielone jest na dwie kategorie. według metody połowu. Spławikowe Gpx Koła, Spinningowe Gpx Koła.

4. Terminarz i miejsce zawodów ustala z początkiem każdego roku Zarząd Koła

5. Zarząd Koła wyznacza osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zawodów.

6. Prawo startu w zawodach będą mieli wędkarze Koła nr 113, którzy opłacili składki na rzecz PZW w danym roku po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym  zgłoszeniu. Numer telefonu zostanie podany na ogłoszeniu o zawodach.

7. Zawodnicy niezgłoszeni w terminie podanym na ogłoszeniach o zawodach mogą być nie dopuszczeni do zawodów.

8. Do klasyfikacji G-P zalicza się wyniki wszystkich zawodów z wyjątkiem jednego najgorszego wyniku (lub nieobecności) w sezonie. 

 

II. Zasady punktacji zawodników:

 

1. Zawodnikowi zalicza się najlepsze miejsce zajęte w odbytych zawodach.

2. Zawodnik za zwycięstwo w zawodach otrzymuje 1 punkt.                                                                                                                     

3. Za kolejne zajęte miejsca zawodnicy otrzymują odpowiednio punkty odpowiadające zajętemu miejscu w zawodach (II m – 2 punkty, III m – 3 punkty itd.)                                                                                                                         

4. Przy jednakowej liczbie punktów (ex aequo) zawodnicy otrzymują liczbę punktów równą miejscu, które by zajęli. (Przykład: Dwóch zawodników uzyskuję równa liczbe punktów co daje 5 wynik w tym wypadku sumuje się miejsca 5 i 6 oraz nastepnie dzieli się przez 2 - suma punktów która otrzymuje każdy z zawodników to 5,5).                                                                                                   

5. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby w zawodach otrzymują liczbę punktów równą ilości zawodników startujących w zawodach (Przykład: Wystartowało dwunastu zawodników, w tym 8 zostało sklasyfikowanych na miejscach 1-8, to pozostali zawodnicy otrzymują 12 punktów). Zawodnik nieobecny w turze zawodów klasyfikowany jest na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika plus 1 (Przykład: 12 zawodników, to ilość punktów wynosi 12+1=13 punktów ).

 

6. O miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje łączna liczba punktów uzyskana na zawodach w cyklu Grand Prix i zdobyciu przez zawodnika tytułu mistrza. 

 

III. Powoływanie Drużyn Koła

 

1. Klasyfikacja końcowa G-P oraz wyniki Mistrzostw Koła w poszczególnych kategoriach będzie podstawą do wyłonienia 10 zawodników do dwóch drużyn, które będą reprezentować Koło PZW nr 113 na zawodach na szczeblu Okręgu PZW Poznań.

2. Drużyny będą powoływane przez Zarząd  Koła  nr 113.

3. Zawodnik powołany do Drużyny Koła nie może reprezentować na zawodach wędkarskich innego koła lub klubu pod sankcją usunięcia z drużyny.

4. Zawodnicy wchodzący w skład drużyn muszą zdeklarować gotowość startów we wszystkich zawodach i terminach a także do ponoszenia kosztów dodatkowych w sytuacji gdy Koło nie pokrywa ich wszystkich.

5. Zarząd Koła ma prawo do dokonania zmian w składzie drużyny mając na względzie wynik sportowy czyli może powołać do składu zawodnika z poza pierwszej 10 klasyfikacji G-P.

6. Skład drużyny opiniuje i zatwierdza Zarząd Koła.