•  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/6.jpg

   

 

 

Zarząd

Zarząd

1. Prezes Koła  - kol. Andrzej Dębicki - tel. 505-216-588

2. Viceprezes d/s sportu  - kol. Janusz Szałata - tel. 792-602-421

3. Viceprezes d/s młodzierzykol.  - Marek Madajczak - tel. 667-620-458

4. Skarbnik Koła - kol. Andrzejewski Piotr - tel. 668 368 863

5. Sekretarz Koła - kol. Edward Kacprzyński - tel. 501-602-950

6. Gospodarz Koła - kol. Tomasz Kozłowski - tel. 790-804-483

7. Członek Zarządu - kol. Kazimierz Żukiewicz

8 Członek Zarządu - Kol. Janusz Grzegorski

9 Członek Zarządu - Kol. Marek Kolendowicz

10 Członek Zarządu - Kol. Andrzej Orlik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - kol. Zygmunt Plenzler

Sekretarz komisji - kol. Ryszard Michalak

Członek komisji - kol. Henryk Pizoń

Rzecznik Koła - Wiesław Buchert

Sąd Koleżeński;

Kol.Paweł Smogulewski

Kol. Piotr Nowak

Kol. Wojciech Janyga