•  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/6.jpg

   

 

 

WAŻNE!!!! ZMIANA OBRĘBÓW OCHRONNYCH PZW POZNAŃ

Poniżej informację ze strony ZO PZW Poznań 

 

nformujemy, że na mocy Uchwały 3373/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. opublikowanej w  DZ. URZ. WOJ. 2021.3326 zmianie uległy obręby ochronne na wodach województwa wielkopolskiego.


Zmiany obowiązują z dniem podjęcia uchwały!


Wybrane obręby ochronne jeziorowe:

Jezioro Małe gm. Włoszakowice - obejmuje całą powierzchnię jeziora, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Jezioro Zaborowskie - gm. Przemęt - obejmuje całą powierzchnię jeziora Zaborowskiego, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Jezioro Przemęckie - gm. Przemęt - obejmuje obszar wody położony dookoła wyspy Konwaliowej wplosie onazwie Jezioro Radomierskie, w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Jezioro Dominickie - gm. Włoszakowice - znajduje się wpołudniowej części jeziora i obejmuje całą zatokę jeziora, w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Jezioro Witosławskie - gm. Osieczna - znajduje się w zachodniej części jeziora, w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Jezioro Wojnowickie - gm. Osieczna - znajduje się wpółnocnej części jeziora od dopływającej do jeziora Samicy aż do dopływającego do jeziora Kanału Przerzutowego, w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Jezioro Drzeczkowo -gm. Osieczna - granicę obrębu tworzy południowo -wschodnia część jeziora, w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Jezioro Brzeźnie - gm. Wijewo - tworzy część jeziora Brzeźnie usytuowana we wschodniej stronie akwenu i bejmuje całą powierzchnię płytkiej zatoki od strony dopływu zjeziora Zapowiednik, w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Jezioro Niepruszewskie - gm. Buk - lewobrzeżny odcinek jeziora od miejsca tzw. Borku (lasek) do cypla tzw. Baby, w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

 

Wybrane obręby ochronne rzeczne:

Obręb w obwodzie "Rzeka Warta - Nr 6" - lewobrzeżna łacha tzw. "Stara Warta w Łęgu" na terenie wsi Łęg wokresie od 1 grudnia do 30 kwietnia.

Obręb w obwodzie "Rzeka Warta - Nr 6" - prawobrzeżna łacha tzw. "Ustalka" na terenie wsi Orkowo w 284km rzeki w okresie całego roku.

Obręb w obwodzie "Rzeka Warta - Nr 6" - lewobrzeżna łacha tzw. "Tuchoń" na terenie wsi Krajkowo w okresie całego roku.

Obręb w obwodzie "Rzeka Warta - Nr 6" - prawobrzeżna łacha tzw. "Trzykolne Młyny" na terenie wsi Trzykolne Młyny i Czmoniec wokresie całego roku.

Obręb w obwodzie "Rzeka Warta - Nr 6" - prawobrzeżna łacha tzw. "Święconka" na terenie wsi Radzewice wokresie od 1 grudnia do 31 maja.

Obręb w obwodzie "Rzeki Warta - Nr 7" - "Port rzeczny Starołęka (Stomil)" na terenie miasta Poznania w okolicach mostu Przemysła i ulicy Hetmańskiej w okresie od 1 grudnia do 31 maja.

Obręb w obwodzie "Rzeki Warta - Nr 7" - "Port rzeczny Garbary" na terenie miasta Poznania, teren dawnego portu rzecznego między ulicami Estkowskiego i Szyperską w okresie od 1 grudnia do 31 maja.

Obręb w obwodzie "Rzeki Warta - Nr 7" - "Ciepły Rowek" na terenie miasta Poznania wokolicy byłej Elektrociepłowni Poznań Garbary w okresie od 1 grudnia do 31 maja.

Obręb wobwodzie "Rzeka Warta - Nr 8" - prawobrzeżny dopyw Warty rzeka Kończak (Struga Stobnicka), od ujścia do rzeki Warty do jazu i młyna w Stobnicy w okresie całego roku.

Obręb w obwodzie "Rzeka Warta - Nr 11" - lewy brzeg rzeki Warty przy ujściu cieku "Dormowska Struga" koło miejscowości Muchocin na odcinku od pierwszej ostrogi powyżej ujścia do czwartej ostrogi poniżej tego ujścia do rzeki Warty (pomiędzy 121,0 a 121,5km biegu Warty) w okresie od 15 grudnia do 31 marca.