•  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/4.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/5.jpg

   

 •  

  userfiles/pzwkolo113pl/top/6.jpg

   

 

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM
CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 113 Veolia 

 

Na podstawie §57 pkt. 3 Statutu PZW, Uchwały nr 350/VII/2021 Zarządu Głównego PZW z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych oraz Uchwały Nr 184/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dniu 15.10.2020 r. w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej, Zarząd Koła zwołuje na dzień 12 GRUDNIA 2021 r. godz. 10:00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW Nr 113 Veolia w Poznaniu.

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zgromadzenia na dzień na dzień 12.12.2021 r. godz. 10:15

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie koła przy ul. Racjonalizatorów 1

 

Informujemy, że podczas zgromadzenia uczestników obowiązuje przestrzeganie aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Zarząd Kola